mzrejsy.pl Mirosław Zawiślak

ul. Polnej Róży 1 / 410
02-798 Warszawa

NIP: 6571015179
REGON: 670771626


Rachunki bankowe:

dla wpłat w walucie PLN (Bank Pekao S.A.)
PL57 1240 1040 1111 0011 0694 3392

dla wpłat w walucie EURO (Bank Pekao S.A.)
PL61 1240 1040 1978 0011 0694 3523

Kod SWIFT PKOPPLPW