Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. MZREJSY.pl Mirosław Zawiślak informuje, że:

Administratorem danych osobowych użytkownika witryn mzrejsy.pl i mzczartery.pl (dalej jako "Serwis") udostępnionych za pośrednictwem formularza kontaktowego, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest MZREJSY.pl Mirosław Zawiślak, ul. Polnej Róży 1 / 410, 02-798 Warszawa (dalej jako "Administrator").

Podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej "RODO".

Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem przez formularz kontaktowy, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika Serwisu w następujących celach:

 • komunikacji z użytkownikiem, w szczególności obsługi reklamacji dotyczących produktów lub usług Administratora,
 • przedstawiania użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną,
 • przedstawiania użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym.

Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika podane w formularzu kontaktowym również w następujących celach:

1) w celu zawarcia i realizacji umowy pomiędzy użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2) w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3) w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

4) w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Więcej informacji dotyczących powyższych celów przetwarzania danych osobowych użytkownika znajduje się w Polityce Prywatności opublikowanej w Serwisie.

Dane osobowe użytkownika są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • firmom czarterowym,
 • firmom świadczącym serwisy rezerwacyjne,
 • agencjom ubezpieczeniowym,
 • firmom świadczącym usługi transportowe,
 • firmom kurierskim oraz Poczcie Polskiej,
 • firmie świadczącej dla nas usługi informatyczne i hostingowe,
 • odpowiednim władzom zatwierdzającym listy załogi,
 • instytucjom finansowym odpowiedzialnym za dokonywanie przelewów.

Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj. przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem przez formularz kontaktowy.

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

Oferta

Kontakt
MZREJSY.pl Mirosław Zawiślak, ul. Polnej Róży 1 lok. 410, 02-798 Warszawa
+48 797 516 845 (Mirek)
MZCZARTERY.pl
MZCZARTERY.pl
Drogi Użytkowniku, nasza strona stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług i poprawy jej funkcjonalności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.